Hanke
Kehittämishanke - 49570

Rural Flavours

Karhuseutu ry

30.05.2017 - 12.08.2021

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Rural Flavours -hankkeella edistetään Karhuseudun alueen osaamisen ja tuotteiden tunnettuutta paikallisesti ja kansainvälisesti.Tavoitteena on parantaa maaseudulla toimivien palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Esille nostetaan mm. paikallista ruokaa, käsityötuotteita, aktiviteetteja, tapahtumia, innovaatioita ja maaseutumatkailun palveluita sekä alueen osaamista. Tietoisuus lähialueen tuotteista ja palveluista lisää paikallisten kuluttajien kiinnostusta omaa aluettaan kohtaan. Paikallisia tuotteita ja palveluita tehdään tunnetuksi luomalla tunnettuuden edistämiseen suunniteltu digitaalinen alusta, joka samalla luo alueelle yhtenäistä brändiä. Paikallisina toimenpiteinä järjestetään myös tarvittavaa hyödyntämis- ja käyttökoulutusta alustan käyttöön. Kansainvälisinä yhteisinä toimenpiteinä hankkeessa on muun muassa Local Flavours festivaalien ja seminaarien järjestäminen jokaisessa maassa. Lisäksi kansainvälisten kumppaneiden kautta Karhuseudun alueen osaamista ja brändiä tuodaan esille myös partnerimaissa. Hankkeeseen osallistuvien toimijoiden kesken luodaan yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

49570

Aloituspäivämäärä

30.05.2017

Loppumispäivämäärä

12.08.2021

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Kansainvälinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt