Hanke
Kehittämishanke - 48742

Ruutikangas – kansainvälinen ja ympärivuotinen ampumaurheilukeskus

Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry

01.06.2017 - 26.06.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Ruutikankaan ampumaurheilukeskus sijaitsee Limingan ja Lumijoen kuntien rajalla. Valmistuessaan keskuksesta tulee Suomen suurin ja ensimmäinen kansainvälisen tason ampumaurheilukeskus, jossa on mahdollisuus harrastaa ja kilpailla kaikissa ampumaurheilulajeissa. Ampumaurheilukeskuksen toiminta on vahvasti sesonkiluonteista, parhaimman kilpailu- ja harrastusajan ollessa kesällä. Hankkeen tarkoituksena on selvittää, kehittää ja suunnitella Ruutikankaasta ympärivuotinen, monipuolinen ampumaurheilukeskus, joka pystyy tarjoamaan niin kotimaisille kuin kansainvälisillekin harrastajille ja matkaijoille monipuolisia ja laadukkaita palveluita yhdessä ympäröivän yhdistyskentän sekä elinkeinoelämän kanssa. Hankkeen keskeisin tavoite onkin luoda yhteistyöverkosto sekä laatia suunnitelma ja toimintamallit Ruutikankaan ympärivuotiselle ja matkailulliselle käytölle (esim. kokous-, konferenssi, koulutus, tuotteistaminen yhdessä toimijoiden kanssa, muut lajit joita alueella voisi harrastaa jne) jonka avulla toiminta voidaan aidosti rakentaa ja käynnistää. Tavoitteena on löytää Ruutikankaalle sopivia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa voidaan luoda uudenlaisia yhteistyömalleja ja palvelutuotantomalleja, joiden matkailijoille ja harrastajille voidaan tarjota monipuoliset palvelut.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

48742

Aloituspäivämäärä

01.06.2017

Loppumispäivämäärä

26.06.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt