Hanke
Kehittämishanke - 157520

Saamenkielen taidosta työtä

Utsjoen kunta

31.03.2021 - 23.12.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Tavoitteena on kehittää saamelaisalueelle, ensisijaisesti Utsjoelle osuuskuntamuotoisesti tai muille yrittäjyyden tavoilla toimiva saamenkielen tulkkaus- ja käännöspalvelujen keskittymä, joka parantaa saamenkielisten käännöspalveluiden saatavuutta ja kehittää matalan kynnyksen yrittäjyyttä. Tällä hetkellä kukin tulkki tai kääntäjä toimii yksin, osa heistä toimii yksityisyrittäjänä, mutta suurin osa tekee käännös- ja tulkkaustöitä työsuhteisena, jolloin jokaista yksittäistä työtapahtumaa varten hänelle tulee laatia esim. päivän mittainen työsopimus. Palvelun tilaajalle tämä toimintamalli on hidas ja työllistävä, koska työaikaa menee useisiin kontakteihin. Saamen kielen tulkkaus- ja käännöspalveluita tarvitaan kielilain mukaisiin palveluihin, mutta myös muihin käännöstöihin kuten erilaisiin lausuntoihin, hanketekstien kääntämiseen sekä matkailuesitteisiin. Täten saamenkielen taito ja sen lisänä myös kulttuurin tuntemus ovat sellaista osaamista, joka on oivallinen pohja yrittäjyydelle eri muodoissaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

157520

Aloituspäivämäärä

31.03.2021

Loppumispäivämäärä

23.12.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt