Hanke
Investointihanke - 269712

Sähkögeneraattorin hankinta Munkkilan vesiosuuskunnalle

Munkkilan vesiosuuskunta

- 29.06.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Munkkilan vesiosuuskunta hankkii sähkögeneraattorin taatakseen sähkönsaannin ja vedenjakelun mahdollisten sähkökatkosten aikana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

269712

Loppumispäivämäärä

29.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Vesihuoltoinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt