Hanke
Kehittämishanke - 268124

Sanoista tekoihin – nuoret viestimään ja vaikuttamaan

Keskipiste-Leader ry

- 30.08.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Keskipiste-Leaderin toteuttamassa hankkeessa yhdistyy alueen nuorten osallistuminen kehittämis- ja vaikuttamistyöhön sekä viestinnän kehittäminen. Nämä kaksi teemaa sopivat luontevasti yhteen, kun kehittämistyön kohderyhmänä ja toimijoina ovat Keskipiste-Leaderin alueen alle 18-vuotiaiden nuorten lisäksi erityisesti 19-29 -vuotiaat nuoret aikuiset. Keskipiste-Leader on laatinut ensimmäistä kertaa nuorisostrategian, jossa alueen nuorten toiveet ja tarpeet on nostettu esiin. Hankkeen tavoitteena on nuorisostrategian avaaminen käytännön toimiin eli ”jalkauttaminen”, mikä luo Keskipiste-Leaderin nuorisotyölle selkeän rungon ja mahdollistaa toteuttamisen seurannan. Hankkeen avulla saadaan myös Keskipiste-Leaderin sosiaalisen median viestintää entistä enemmän nuorten näköiseksi ja nuorten itse tekemäksi. Hanketta toteutetaan Keskipiste-Leaderin toiminta-alueella eli kahden seutukunnan laajuisesti.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

268124

Loppumispäivämäärä

30.08.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt