Hanke
Kehittämishanke - 8

Sata sanaa tuhat kuvaa

Leader Satasilta ry

01.02.2015 - 24.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen päätoimijat ovat Satakunnan Leader-ryhmät (Joutsenten reitti, Karhuseutu, Pohjois-Satakunta, Pyhäjärviseutu sekä Ravakka) ja Satakunnan ELY-keskus. Pääyhteistyökumppanit ovat SataKylät ry, Satakuntaliitto ja ProAgria Länsi-Suomi. Yhteisellä viestintähankkeella vahvistetaan tiedotusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, Satakunnan alueellisesta maaseudun kehittämisstrategiasta ja Leader-ryhmien kehittämisstrategioista. Viestinnässä nostetaan esille mm. ohjelmien painopisteitä, teemoja, tukimahdollisuuksia, sähköistä Hyrrä-asiointia ja hankkeiden käynnistämistä. Viestintähankkeella on merkittävä rooli ohjelmakauden toimeenpanon alkutaipaleella tiedotettaessa maaseudun toimijoille uusista mahdollisuuksista. Viestinnässä käytetään mm. omaa Satasilta-printtilehteä ja -uutiskirjettä, lehti-ilmoittelua, esitteitä, juttuvinkkien ja valmiiden juttujen tarjoamista medialle sekä some-kanavia. Markkinointimateriaalia hankitaan tarpeen mukaan. Yhteistyötä tehdään paitsi maakunnan sisällä myös kumppanien kanssa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Tiedottaja on mukana valtakunnallisessa viestintäverkostossa toteuttamassa maaseudun mahdollisuuksien tietoon saattamista. Viestintähanke liputtaa näkyvästi valtakunnallista Leader-brändiä ja tukee osaltaan alueellisen maaseutuimagon vahvistamista. Viestintähankkeella pyritään varmistamaan, että Manner-Suomen maaseutuohjelman hyödynsaajat ovat tietoisia eduistaan ja rahoitus tulee käytetyiksi parhaalla mahdollisella tavalla. Viestiminen on olennaista myös vaikuttavuuden saavuttamisen näkökulmasta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

8

Aloituspäivämäärä

01.02.2015

Loppumispäivämäärä

24.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt