Hanke
Kehittämishanke - 10912

Selvitys maapohjahallin rakentamiseksi Jämille

Jämijärven kunta

31.07.2015 - 25.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Selvitys katetun maapohjaisen tapahtuma- ja liikuntahallin toteuttamismahdollisuudesta Jämille

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

10912

Aloituspäivämäärä

31.07.2015

Loppumispäivämäärä

25.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt