Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 134340

Senioripuisto Kuhmoisiin

Kuhmoisten kunta

30.06.2020 - 19.08.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kuhmoinen on ikärakenteeltaan Suomen vanhimpia kuntia. 65-vuotta täyttäneiden osuus on Kuhmoisissa Suomen korkein. Kuhmoisten kunta pyrkii panostamaan ikäihmisten elivoiman ja toimintakyvyn ylläpitoon. Kunta on mm. käynnistänyt kolmivuotisen ikäihmisten liikuntahankkeen vuosille 2020-2022. Tavoitteena on erityisesti mahdollistaa kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Elinvoimaan ja toimintakykyyn vaikuttavat monet tekijät mm. miellyttävä ympäristö, sosiaaliset suhteet ja laadukkaat palvelut. Kuhmoisissa luontoa ja aktiivista yhdistystoimintaa riittää. Myös lakisääteisiä palveluita kuten kirjastoa kehitetään. Monipuoliset liikkumismahdollisuudet ovat merkitävä hyvinvoinnin ja terveyden edistäjä. Kuhmoisissa liikuntapaikat ovat pääsääntöisesti suunnattu monipuolisesti kaikille. Ikäihmisten suuresta määrästä johtuen olisi kuitenkin hienoa tarjota myös erityisesti heille suunnattuja liikuntapaikkoja. Tällä hetkellä kunnan keskustassa on jo voimaväylä-niminen ikäihmisille suunnattu kuntoreitti. Tällä hankkeella pyrittäisiin kehittämään voimaväylää rakentamalla sen varrelle senioripuisto. Suunnitellun senioripuiston vieressä on myös lasten puuhapuisto, jolloin koko suku voi liikkua samalla alueella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

134340

Aloituspäivämäärä

30.06.2020

Loppumispäivämäärä

19.08.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt