Hanke
Investointihanke - 269427

Seuran yhteistoimintatilat

Säkylän Erämiehet r.y.

- 09.12.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Säkylän Erämiehet ry:n omistamalla kiinteistöllä sijaitsevan lihankäsittelytilan peruskorjaus ja monikäyttöisyyden lisääminen toimisto- ja koulutustilalla siten, että ne ovat turvalliset ja asianmukaiset tulevaisuudessa. Koulutustilat toteutettaisiin mahdollisimman monikäyttöisiksi, jotta ne palvelisivat oman seuran metsästäjiä, sidosryhmiä, muita seuroja ja yhdistyksiä, nuorisotoimintaa ja kyläläisten tarpeita huomioiden. Nykyinen lihankäsittelytila saneerataan täyttämään nykyiset hygienia- ja turvallisuusvaatimukset. Parannuksilla saavutetaan mm. säästöjä energiakustannuksissa, pienennetään hiilijalanjälkeä ja muuta ympäristökuormitusta. Näin saamme luotua selkeän ja elintarvikehyväksytyn lihankäsittely ja koulutustilan, joka lisää mm. alueen huoltovarmuutta mahdollisissa kriisitilanteissa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

269427

Loppumispäivämäärä

09.12.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt