Hanke
Kehittämishanke - 36862

Siikalatva kutsuu

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä

01.04.2017 - 25.05.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa hyödynnetään Kylillä kelpaa -hankkeen yhteydessä tehdyn, Siikalatvalta viimeisen 20 vuoden aikana muuttaneille lähetetyn kyselyn tuloksia. Hankkeessa selvitetään kyseisten henkilöiden paluumuuttohalukkuutta ja halukkaiden kanssa yhteistyössä poistetaan paluumuuton esteitä etsimälle muuttajille ja heidän perheenjäsenilleen työpaikkoja. asuntoja, koulutusmahdollisuuksia jne. Tämän lisäksi paluumuuttajista etsitään jatkajia sellaisille yrityksille, joissa esim. eläköitymisen takia yrityksen toiminnan jatko on uhattuna. Edelleen etsitään henkilöitä, joille paluumuutto ei ehkä juuri nyt ole ajankohtaist, mutta joilla on kiinnostusta lisätä vuorovaikutusta Siikalatvalle ja siten osaltaan edistää kunnan elinvoimaa. Hankkeessa kiinnitetään huomiota kohdealueen vetovoiman lisäämiseen myös asuinympäristöä kehittämällä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

36862

Aloituspäivämäärä

01.04.2017

Loppumispäivämäärä

25.05.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt