Hanke
Kehittämishanke - 8419

Sopu ei satu- Nopeli yhdistää

Sotkuman Lapset ry

21.05.2015 - 18.03.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Nopeli-hankkeen tarkoituksena on kehittää uusia, innovatiivisia ja innostavia keinoja osallistaa asukkaat yhteistoimintaan. Hankeen tavoitteena on tuottaa yhteisöön vertaisohjaajia koulutuksen kautta jokaiseen ikäryhmään niin, että hankkeen toiminnan jälkeen tästä muodostuu pysyvä toiminnan pohja alueelle. Kylän yhdistykset ja koulu yhdessä valitsevat vuosittain yhteisöneuvottelijat ja palkittavat Nopeli-palkinnon saajat, jotka ovat edistäneet hyvää yhteishenkeä ja suvaitsevaisuutta sekä järjestävät kehitysiltoja.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

8419

Aloituspäivämäärä

21.05.2015

Loppumispäivämäärä

18.03.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt