Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 262470

Suoramyynnin tehostaminen

JAMA-Fishing Oy

13.10.2023 - 31.08.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on tehostaa suoramyyntiä ja lyhentää kalastajan työpäivää. Luodaan myyntipiste, josta kuluttaja voi hakea tuotteensa omatoimisesti itselle sopivana aikana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

262470

Aloituspäivämäärä

13.10.2023

Loppumispäivämäärä

31.08.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.1 Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävän kalastustoiminnan vahvistaminen

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Kalastuksen investoinnit, pois lukien moottorinvaihdot, pyydysten valikoivuus ja suojaaminen sekä eläinten hyvinvointi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt