Hanke
Kehittämishanke - 25076

Suvirock-festivaalin kehittäminen

Keskipiirin Elävän Musiikin Ystävät ry

28.03.2016 - 27.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Suvirock on rockhenkinen Oulun laitakaupungin, Oulunsalon, väkeä yhteenkokoava pihapiknik-tapahtuma viihtyisässä maalaismaisemassa. Suvirock-viikonloppuna Varjakan kylä herää aidosti henkiin! Ko. tapahtuma on hakijayhdistyksen päätapahtuma. Tapahtuma on järjestettty jo viisi kertaa ja on vakiintunut juhannuksesta seuraavaan viikonloppuun. Tällä kehittämishankkeella halutaan varmistaa festivaalin jatkuvuus seuraaville vuosille sekä sen tason nostaminen uudelle tasolle. Hankeen avulla voidaan tiivistää yhteistyötä alueen muiden yhdistysten kanssa sekä kyetään hankkimaan korkeatasoista ohjelmaa. Lisäksi hankeavustuksen avulla pystytään saamaan talous kuntoon seuraavien vuosien järjestämistä varten, koska tuotot voidaan jättää alkukassaksi seuraavaa vuotta silmällä pitäen. Ilman hankerahoitusta riskit tapahtuman loppumiselle ovat liian suuret ja vuosien kehitystyö valuu hukkaan. Hankkeen tavoitteena on - edistää paikallista kulttuuria - Parantaa kylän viihtyisyyttä - Kohdistuu pääasiallisesti paikallisiin nuoriin, aikuisiin, uutena kohderyhmänä seniorit ja ikinuoret - Kohdistuu musiikin ja muiden tapahtuman esiintyjien edustamien kulttuurialojen harrastajiin - Uusi toimintamalli ¿ luo uudenlaista toimintaa - Tekee seutua kiinnostavaksi, viihtyisäksi ja edistää kilpailukykyä - Edistää yhdessä tekemistä (usean yhdistyksen yhteisponnistus) - Edistää alueen asukkaiden viihtyisyyttä tapahtuman ollessa koko Oulunsalon alueen suurin yksittäinen tapahtuma Tapahtuman yhteistyökumppaneita ovat Suomen Rytmimusiikin Ystävät ry, Uusi Ääni ry sekä mm. paikalliset Lions Clubit.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

25076

Aloituspäivämäärä

28.03.2016

Loppumispäivämäärä

27.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt