Hanke
Investointihanke - 270964

Sysmän ampumaradan haulikkoradan kehittämishanke

Sysmän Riistanhoitoyhdistys

- 29.11.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen toteuttajana on Sysmän Riistanhoitoyhdistys, joka ylläpitää yhteistyössä Hartolan Riistanhoitoyhdistyksen kanssa Sysmän/Nuoramoisten ampumarataa osoitteessa Nuoramoistentie 1353, Nuoramoinen. Hankkeen kohderyhmänä ovat Sysmän ja Hartolan alueen metsästäjät, sekä ampumaharrastajat. Hankkeen tarkoituksena on parantaa Sysmän ampumaradan käytettävyyttä rakentamalla alueelle jätekatos, kunnostamalla haulikkoradan kiekonheitinkoppi sekä hankkimalla uusi savikiekonheitin. Näiden toimenpiteiden lisäksi kunnostetaan / laajennetaan ampumaradan piha- / parkkialuetta. Hanke toteutetaan marraskuun 2026 loppuun mennessä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

270964

Loppumispäivämäärä

29.11.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt