Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 150814

Taivalkosken monitoimireittien kehittämishanke

Taivalkosken kunta

03.01.2021 - 30.08.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoite on toteuttaa Taivalkosken kunnan ylläpitämien luontoliikuntareittien kokonaisvaltainen uudistus ja päivittää ne vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Toimenpiteillä parannetaan reittiverkoston näkyvyyttä, saavutettavuutta, käyttöturvallisuutta ja monikäyttöisyyttä. Reittien kehittämisellä lisätään Taivalkosken ja sen kylien alueellista kiinnostavuutta, tuoden esille laajan pitäjän omaleimaisia piirteitä sekä parantaen maaseudun pienten yritysten toimintaedellytyksiä. Reittien kehitys ja infrastruktuurin parantaminen tarjoaa Taivalkosken vakituisille- ja vapaa-ajanasukkaille ja matkailijoille entistä parempia virkistys- ja lähiliikunta-alueita, sekä tarjoaa puitteita maaseudun yrityksille kehittää luontoon liittyvää liiketoimintaa ja kehittää sitä kautta haja-asutusalueiden tasa-arvoisuutta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

150814

Aloituspäivämäärä

03.01.2021

Loppumispäivämäärä

30.08.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.5 Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt