Hanke
Kehittämishanke - 10904

Terminaaleista tehoa biotalouteen

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.10.2015 - 27.12.2018

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on kehittää puutavaran ja bioenergian terminaaliverkostoa Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Hankkeen tavoitteena on tehostaa biotalouden logistiikkaketjuja ja siten tukea vähähiilisyyttä. Tavoitteiden avulla parannetaan energialaitosten huoltovarmuutta ja puunjalostusteollisuuden toimintaedellytyksiä. Tavoitteen kautta lisätään myös energiaomavaraisuutta. Terminaaliverkoston hallinnoinnin osalta tavoitteena on myös työllisyysvaikutus maaseudulla. Toimiva terminaaliverkko vaikuttaa maaseudulla metsätalouden kannattavuuteen. Hankkeessa kartoitetaan nykyinen terminaali- ja välivarastoverkosto sekä kootaan yhteen eri osapuolten näkemykset välivarastojen kehittämistarpeista. Hankkeen tuotoksena syntyy esitys terminaalien ja välivarastojen sijainnista hankealueella sekä ehdotus toimintamallista, jolla välivarastojen kunnossapitoa voidaan hallinnoida. Tienvarsivarastojen lisäksi hankkeessa selvitetään rautatiekuormauspaikkojen ja vesikuljetuksen pudotuspaikkojen optimaalista verkostoa. Hankkeen hyödynsaajajoukko on laaja, mm.: kunnat ja kaupungit, metsäalan yritykset ja toimijat, alueelliset energialaitokset, lämpöyrittäjät, kone- ja kuljetusyrittäjät, metsänomistajat, valtion organisaatiot. Hankkeen toteutusaika on 1.10.2015 - 30.9.2017. Hankkeeseen haetaan rahoitusta Maaseuturahastosta. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukaisesti hanke lisää laajaa yhteistyötä ja tiedonvälittämistä metsätalouden sekä muiden maaseudun kehittämistä edistävien toimijoiden välillä ja tavoitteena on maaseudun elinkeinojen, biotalouden uusien ratkaisujen ja uuden liiketoiminnan kehittäminen. Samoin maaseutuohjelmassa todetaan, että maaseudun yritystoiminnan ja kilpailukyvyn edellytyksenä on toimiva infrastruktuuri ja että kehittyvä biotalous edellyttää toimivaa tieverkostoa ja logistiikkaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

10904

Aloituspäivämäärä

01.10.2015

Loppumispäivämäärä

27.12.2018

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.6 Biomassan tuotanto- ja jakeluketjut

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt