Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 269579

Tohmajärven purkitus

Lumimuutos Osuuskunta

19.11.2023 - 30.08.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

OSK Lumimuutos kalastaa ja jalostaa saalistaan, erityisesti hoitokalastuksien särkikaloja, omalla toimipisteellään Tohmajärvellä. Toiminnan tehostamiseksi sekä tuotekehityksen osalta osuuskunta investoi laadukkaan purkituskoneen ja siihen liittyviä tarvikkeita, jotta kalatuotteille saadaan säilyvyyttä ja markkina-arvon nostoa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

269579

Aloituspäivämäärä

19.11.2023

Loppumispäivämäärä

30.08.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.1 Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävän kalastustoiminnan vahvistaminen

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Kalastuksen investoinnit, pois lukien moottorinvaihdot, pyydysten valikoivuus ja suojaaminen sekä eläinten hyvinvointi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt