Hanke
Kehittämishanke - 28115

Tosilapin MTB maastopyöräilyn kehittämishanke

Enontekiön Liikekiinteistöt Oy

31.05.2016 - 24.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Tosilapin MTB -hankkeen tavoitteena on luoda maastopyöräilystä kansainvälisesti vetovoimainen liikuntamatkailukokonaisuus Enontekiölle. Tavoitteena on lisätä Enontekiön luontomatkailun vetovoimaa ja tunnettuutta. Hankkeen toimenpiteiden avulla lisätään yritysten ansaintamahdollisuuksia maastopyöräilypalveluja tuotteistamalla sekä edistetään paikallisen väestön hyvinvointia ja aktiivisuutta liittämällä asukkaiden osaaminen osaksi maastopyöräilyä edistävää palveluverkostoa. Hankkeen tarkoituksena on lisäksi tehdä työsuunnitelma maastopyöräilyyn tarkoitettujen lähireittien ja erämaa-alueiden kulku-urien kunnostustoimenpiteiksi ja viitoitusten hankkimiseksi, jotka lisäävät edellytyksiä turvalliseen luonnossaliikkumiseen. Hankkeen tavoitteena on lisätä olemassaolevien yritysten ja uusien yritysten innostusta tuottaa palveluita, jotka pidentävät matkailijoiden Enontekiöllä viettämää aikaa. Tavoitteena on parantaa paikallisten yritysten kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta sekä luoda edellytyksiä yritysten palvelujen monipuolistamiselle. Hankkeen toimenpiteet: 1) Valitaan erämaiset maastopyöräreitit sekä lisäksi lähireitit keskeisimpiin kyliin. 2) Tehdään työsuunnitelma maastopyöräilyyn valittujen polkujen ja kulku-urien kunnostustoimenpiteiksi. Tekninen työsuunnitelma tulee olemaan konkreettisena työvälineenä jatkossa toteutettavia maastotoimenpiteitä varten. 3) Digitaalisen karttasovelluksen hankinta ja sisällöntuotanto internettiin 4) 1-2 teematyöpajaa (pyöräilyn tuote & markkinointistrategia, tuote- ja palvelupaketit) 5) Kesä- ja talvipyöräilytapahtuman valmistelu 6) Kuva- ja videomateriaalin tuotanto maastopyöräilyn markkinointia varten 7) Painomateriaalin suunnittelu (maastopyöräreittien esittely). Varsinainen painatus toteutetaan erillisenä yritysten rahoituksena Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä on Enontekiön matkailu- ja palvelualan yritykset.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

28115

Aloituspäivämäärä

31.05.2016

Loppumispäivämäärä

24.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt