Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 194256

”Tripp, trapp, troll?”

Pro Vaktkojberget rf

14.02.2022 - 17.10.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Pro Vaktkojberget rf är en nygrundad ideell förening. Föreningen infördes i förenings-registret den 24 november 2021. Syftet med föreningen ”är att värna om Vaktkojberget i Kårböle by i Raseborgs stad, att varsamt och uthålligt ta till vara dess kultur- och naturmässiga värden samt att se till att berget är tillgängligt för allmänheten”. Föreningen har därmed påtagit sig uppgiften att sköta och vårda berget samt att bygga upp nödig infrastruktur för vandring och övriga natur- och kulturupplevelser i samarbete medmyndigheter, organisationer, företag och privatpersoner. För att förankra projektet lokalt har byns övriga aktörer, företag och föreningar bjudits in till samarbete för att förverkliga planerna. Syftet med samarbetskonceptet är dels att projektets förverkligandefas säkerställa finansieringen och behovet av talkoarbetare och dels att efter att projektet genomförts se till att motionstrappan och naturstigen aktivt används av föreningarna och dess medlemmar. Investeringsprojektet har två konkreta mål: 1) att utveckla den naturstig som år 2019 byggdes på Vaktkojberget med ambitionen att utöka antalet aktiviteter. Längs stigen kommer 5-6 enkla ”utespel” att byggas. Spelen riktar sig till alla ålderskategorier (5 år -). Dessutom förbättras infrastrukturen vid ”start” och ”mål”. 2) att bygga en motionstrappa som sträcker sig från Kårbölevägen upp till en nivå på ca 45 meter över havet. Motionstrappan och de övriga verksamheterna på Vaktkojberget riktar sig till följande målgrupper: 1) Den bofasta befolkningen i alla åldrar 2) Föreningar och organisationer som vill använda motionstrappan för egen verksamhet eller gemensamma evenemang 3) Deltidsboende (Sommarbefolkningen) som vistas i by allt längre tider också vår och höst. De söker ständigt upplevelser, ofta naturrelaterade aktiviteter 4) Potentiella inflyttare till Bromarv

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

194256

Aloituspäivämäärä

14.02.2022

Loppumispäivämäärä

17.10.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.2 Pieninfrastruktuurin luominen, parantaminen ja laajentaminen

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Pieninfrastruktuurin luominen, parantaminen ja laajentaminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt