Hanke
Kehittämishanke - 30997

Tuomarniemen puulajipuiston kehittämisen suunnitteluhanke

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

31.08.2016 - 14.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Ähtärissä Hankaveden rannalla sijaitsevalla Tuomarniemen koulutilalla on pitkä ja perinteikäs historia. Paikalla on sijainnut vuosina 1777-1903 Jyväskylän tuomiokunnan tuomarin virkatalo ja vuodesta 1903 lähtien paikalla on annettu metsäalan opetusta. Vuosikymmenten saatossa Tuomarniemen pihapiiriin on kehittynyt yli kahdeksankymmenen puu- ja pensaslajin puulajipuisto. Hankkeen tarkoituksena on laatia suunnitelma osittain huonoon kuntoon päässeen puulajipuiston, puiston polkuverkoston ja opastusjärjestelmän kunnostamisesta. Tavoitteena on luoda suunnitelma, jonka pohjalta Tuomarniemen pihapiiriin kunnostetaan mahdollisimman laajoja kävijäryhmiä palveleva tutustumiskohde ja esteetön elämyksellinen lähiliikuntareitti, jonka keskeisenä teemana ovat kotimaiset ja ulkomaiset puu- ja pensaslajit. Lisäksi reitin varrella on mahdollisuus esitellä alueen historiaa, luontoa ja osin Museoviraston suojelemaa rakennuskantaa. Suunnitteluhankkeessa kartoitetaan ja kuntoluokitetaan puulajipuistossa ovat puulajit ja -yksilöt, laaditaan suunnitelma ja aikataulutus huonokuntoisimpien lajien uusimisesta ja mahdollisista lisäistutuksista sekä suunnitellaan puulajipuistoon noin kilometrin mittainen esteetön polkureitti ja sen varrelle esteetön taukopaikka. Lisäksi suunnitellaan polun ja lajien info- ja opastusjärjestelmä toimivaksi QR-koodien (tai vastaavien) ja tietoverkkojen kautta toimivaksi siten, että se mahdollistaa puulajipuiston mahdollisimman monipuolisen hyödyntämisen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

30997

Aloituspäivämäärä

31.08.2016

Loppumispäivämäärä

14.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt