Hanke
Kehittämishanke - 157563

Työlle tekijänsä

Lappeenrannan kaupunki

31.07.2021 - 29.06.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Väestöennusteen mukaan Etelä-Karjalan väkiluku vähenee lähivuosikymmeninä merkittävästi. Maakunnan tulee panostaa toimenpiteisiin, jolla saadaan uusia asukkaita maakuntaan. Väestörakenteen tasapainottamiseksi alueen on kyettävä houkuttelemaan erityisesti työssäkäyviä ja nuoria ikäluokkia. Uutena avauksena, Lappeenrannan kaupunki on teettänyt kaupungista pois muuttaneille kyselytutkimuksen. Useat vastaajat esittivät kyselyssä innostuksensa muuttaa takaisin Etelä-Karjalaan, jos vain alueelta löytyisi työpaikkoja, myös puolisolle. Hankkeessa yhdistetään työtä tarjoavien ja työtä hakevien, potentiaalisten paluumuuttajien tai maakunnan ulkopuolelta tulevien intressit. Tavoitteena on luoda paikallisille työmarkkinoille oma alustansa, aktivoida yritykset tuomaan esille työpaikkoja ja houkuttelemaan muuttajia asukkaaksi maakuntaan. Kokeilun aikana tavoitteena on 25 osaajan/työntekijän asettuminen asukkaaksi ja töihin maakuntaan. Tässä hankkeessa kohderyhmänä ovat maakunnan kaikki kunnat, potentiaaliset maakuntaan muuttavat työnhakijat, työntekijät ja maakunnan yritykset.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

157563

Aloituspäivämäärä

31.07.2021

Loppumispäivämäärä

29.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt