Hanke
Kehittämishanke - 213287

Työturvallisuus ja tehokkuus karjan käsittelyssä -hanke (TYKKÄÄ)

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

31.12.2022 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on kehittää nautakarjan kanssa työskentelevien ammattilaisten osaamista nautojen turvallisessa ja eläinystävällisessä käsittelyssä nykyaikaisella maitotilalla ja nykyaikaisessa karjakoossa. Hankkeen koulutussisältöjen keskiössä ovat nautojen lajityypillinen käyttäytyminen ja eläinystävällisten koulutusmenetelmien hallinta. Koulutuksissa saadaan vinkkejä siihen, miten eläinten luontaista käyttäytymistä voidaan hyödyntää eläinten hoitotoimenpiteissä. Hankkeen tavoitteena on parantaa niin nautojen kuin ihmisten hyvinvointia sekä varmistaa nautakarjatilojen taloudellisia ja eettisiä toimintaedellytyksiä. Hankkeen hakijana toimii Savonia-ammattikorkeakoulu yhdessä Maitoyrittäjät ry:n, Emovet Oy:n ja Snellmanin Lihanjalostus Oy:n kanssa. Hanke toteutetaan 1.1.2023-31.12.2024 koulutushankkeena Pohjois-Savon maakunnan alueella ja muodostuu seuraavista toimenpidekoko-naisuuksista: Eläinten käsittelyn koulutusohjelma, Digitaaliset toimintatavat ja tuloksellinen tiedotus sekä Hankkeen koordinointi. Pääasiallisina kohderyhminä ja ensisijaisina hyödynsaajina ovat maatalousyrittäjät ja heidän tiloillaan työskentelevät tilatyöntekijät. Välillisinä kohderyhminä esimerkiksi yleisten koulutuspäivien, tuotetun aineiston ja opasmateriaalien osalta ovat kaikki maitotilayrittäjät, maatalouslomittajat, eläintenkuljettajat/-lastaajat sekä muut eläinten kanssa toimivat henkilöt, esim. sorkkahoitajat, eläinlääkärit. Organisaatioina oppilaitokset, meijeriosuuskunnat sekä maatalouden erilaiset asiantuntijaorganisaatiot. Hankkeen koulutusten tuloksena eläinten hyvinvointiin ja lajityypilliseen käyttäytymiseen liittyvä osaaminen vahvistuu, tuotantoeläinten kanssa toimivien ihmisten työturvallisuus sekä töiden sujuvuus paranevat ja työtapaturmien määrä alenee. Myös eäinten sairastumisten ja tapaturmien määrä vähenevät. Tätä kautta maitotilojen kannattavuus kohenee.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

213287

Aloituspäivämäärä

31.12.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka kohdistuu maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pk-yrityksille (90 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt