Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 204475

Ulkokuntosali Ilmajoelle

Ilmajoen Kisailijat ry

13.06.2022 - 30.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Ilmajoen nuorisovaltuusto (nuva) ja Ilmajoen Kisailijat (IK) pyrkivät rakennuttamaan ulkokuntosalin Ilmajoelle. Hanke on ollut nuorisovaltuuston pöydällä jo usean vuoden ajan. Ulkokuntosalin paikka valikoitui Seppälän nuorisotalon taakse, valmiiksi liikuntakäyttöön kaavoitetulle alueelle muiden liikuntamahdollisuuksien ja koulukeskuksen läheisyyteen. Ilmajoen nuorisovaltuuston ehdotus ulkokuntosalista keräsi ylivoimaisesti eniten ääniä (177) Ilmajoella Leader Liiverin Ideoita Euroille -kampanjassa kevättalvella 2021. Idea eteni Liiverin jatkokäsittelyyn, joka aloitettiin nuvan kanssa tammikuussa 2022. Toukokuussa 2022 nuorisovaltuusto toteutti osallistavan kyselyn, jolla selvitettiin kuntalaisten laitetoiveita ja muita näkökohtia alueen suunnitteluun. Sali olisi hyödyllinen tavallisten liikkujien näkökulmasta. Sen avulla voitaisiin innostaa liikunnan pariin myös sellaisia kuntalaisia, jotka eivät ole vielä löytäneet sen riemua. Ulkokuntosali lisäisi myös koululiikunnan mahdollisuuksia, ja tukisi käynnissä olevaa Harrastamisen Suomen mallin mukaista Ilmajoki harrastaa -hanketta. Ei pidä myöskään unohtaa, että Ilmajoki on valtakunnallisesti tunnettu urheilupitäjä, josta on ponnistanut useita kansainvälisenkin tason urheilijoita. Ulkokuntosali vahvistaisi ja monipuolistaisi ammattilaisurheilijoiden harjoittelumahdollisuuksia. Liikunta edistää hyvinvointia ja ehkäisee monenlaisia terveysongelmia. Ulkokuntosalille olisi tästäkin näkökulmasta hyötyä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

204475

Aloituspäivämäärä

13.06.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.5 Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt