Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 86505

Utsiktstorn i Skarpnåtö

Skarpnåtö Fiskelag

27.11.2018 - 30.12.2019

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Skarpnåtö fiskelag bygger ett utsiktstorn på Klintbergen som en del av Sadelinleden. Tornet beräknas bli ca 10 meter högt och byggs av impregnerade pålar med invändiga trappor. Tornet är tänkt att byggas av byalaget främst i form av talkoarbeten. Projektet är i första hand till för att skapa trivsel för byns invånare samt att utgöra en del av upplevelsen längs Sadelinleden som är en vandringsled. Tornet kommer också att kunna användas för att kontrollera isläget för öborna ute i skärgården. Tornet skall byggas på samma plats som det historiskt funnits ett liknande torn från tiden runt andra världskriget och kommer således att väcka historiska intressen gällande byn och dess närområden är förhoppningen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Hankenumero

86505

Aloituspäivämäärä

27.11.2018

Loppumispäivämäärä

30.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

19.2 Tuki Leader-hankkeelle

Toimenpiteen tyyppi

Leader, Ahvenanmaa

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödyllinen investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt