Hanke
Kehittämishanke - 66422

Uudet omistajanvaihdosmallit

MTK-Pohjois-Savo ry

01.03.2018 - 17.06.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hanke ylläpitää Pohjois-Savon maaseudun elinvoimaa mallintamalla uusia toimintatapoja omistajanvaihdoksiin liittyen. Hankkeessa tehdään mallinnukset ja ohjeistukset seuraavista uusista maatilojen omistajanvaihdosmalleista: - Share milking -malli Tanskasta - toimivan lypsykarjatilan vuokraus perheen ulkopuoliselle yrittäjälle - toimivan lypsykarjatilan myynti ulkopuoliselle Lisäksi kootaan nykyiset markkinakanavat maatilojen myynneistä ja vuokrauksista. Järjestetään välittäjille info, jossa tuodaan esille maatalouselinkeinon tarpeet. Hankkeessa järjestetään asiantuntijakokoontumisia säännöllisin väliajoin kerran kuukaudessa mallien rakentamiseksi. Taustana hankkeelle on se, että omistajanvaihdosten osalta aloitustukia saavien vaihdosten määrä on romahtanut ja eläkeikäisten viljelijöiden määrä kasvaa. Lisäksi yhä suurempi osa maatiloista päätyy lopettamaan toimintansa, koska perhepiiristä ei löydy jatkajaa. Samaan aikaan maatalousyrittämistä kohtaan on lisääntyvää mielenkiintoa sellaisilla nuorilla, joilla ei ole läheisiä siteitä maatiloihin. Tarvitaan uudenlaista ajattelua ja hyviä esimerkkejä onnistumisista sekä kansainvälisten uusien toimintamallien käyttöönottoa, jotta eläköityvät viljelijät uskaltavat pohtia tilan tulevaisuutta ennakkoluulottomasti. Ostajia ja myyjiä yhteen liittävä räätälöity toiminta auttaa käytännön asioissa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

66422

Aloituspäivämäärä

01.03.2018

Loppumispäivämäärä

17.06.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt