Hanke
Kehittämishanke - 9454

Uudet wildlife tuotteet

Idän Taiga ry

31.10.2015 - 02.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen kantavana teemana on uusien wildlife- ja villiruoka- ja leirikoulutuotteiden lapsi- ja nuorilähtöinen tuotekehitys. Hankkeen päätavoitteena on tuotekehityksen ja siihen liittyvän koulutuksen avulla parantaa kasvuhaluisten Idän Taigan alueen matkailuyritysten osaamista ja menestymisedellytyksiä vastata nopeasti muuttuviin uudistumistarpeisiin. Yritykset pääsevät myös verkostoitumaan ja vaihtamaan kokemuksia muiden alan ihmisten kanssa. Hankkeen tavoitteena on luoda uusia tuotteita uusille asiakassegmenteille eli lapsille ja nuorille. Tavoitteena on myös pyrkiä luomaan pohjaa kansainväliselle wildlife-yhteistyölle. Hankkeen kokonaisvaltaisena tavoitteena on saada uusia asiakasryhmiä ja kasvattaa yritysten matkailutuloa sekä edistää alueen matkailupalvelujen vetovoimaisuutta, matkailuelinkeinon kannattavuutta ja kilpailukykyä. Hankkeen kohderyhmänä ovat Idän Taigan alueella sijaitsevat matkailutoimijat. Hankkeen kohdealueena on Kuhmon ja Suomussalmen alue. Hyödynsaajia ovat kaikki välillisesti matkailusta hyötyvät toimijat alueella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

9454

Aloituspäivämäärä

31.10.2015

Loppumispäivämäärä

02.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tuotteiden, palveluiden ja prosessien kehittämishanke, kokeellinen kehittäminen (tuki 60 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt