Hanke
Kehittämishanke - 149679

Uutta ja vanhaa, Uuva-hanke

Pyhäjärven 4H-yhdistys r.y.

30.04.2021 - 19.10.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Uuva-hankkeen pääkohderyhmänä ovat 6-28 vuotiaat lapset ja nuoret, mutta hankkeessa osallistutetaan myös vanhempaa väestöä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja kehittää yhteistyötä eri ikäpolvien ja toimijoiden välillä sekä lisätä yhteisöllisyyttä pienellä paikkakunnalla näin hankkeesta hyötyvät kaikki kuntalaiset lisääntyneiden palveluluiden ja tapahtumien kautta. Hankkeen toimintaa ovat perimätiedon siirtäminen ja päivittäminen tähän päivään sopivaksi. Hanke on painottuu erityisesti kädentaitoihin. Hankkeen aikana Pyhäjärvellä pidetään perinne- ja käsityöpäivä, jota mainostetaan myös lähialueen kunnille. Hanke myös auttaa nuoria oman yritystoiminnan perustamisessa tässäkin painopiste on kädentaidot Hanke toteutetaan Pyhäjärven kunnan alueella. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

149679

Aloituspäivämäärä

30.04.2021

Loppumispäivämäärä

19.10.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt