Hanke
Kehittämishanke - 41684

Valmisteltu omistajanvaihdos – Ett planerat ägarskifte

Vaasanseudun Kehitys Oy - Vasaregionens Utveckling Ab

31.03.2017 - 05.08.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa varmistetaan omistajanvaihdosten sujuminen Pohjanmaalla yhteisen palvelukonseptin kehittämisen avulla.Täten edistetään osaltaan maaseudun elinkeinoelämää ja työpaikkojen pysyvyyttä. Tämä toteutetaan useilla toimenpiteillä, muun muassa kehitysyhtiöiden keskinäisen mentoroinnin kautta sekä aktivoimalla aikaisemman kohderyhmän ( + 65- vuotiaat yrittäjät) lisäksi jo 50+ vuotiaita yrittäjiä. Keskitymme myös yrityskauppamarkkinoiden kehittämiseen: tiedon lisäksi tarvitaan entistä enemmän kohtaamisia kasvokkain; (match making) tapahtumat ja verkossa kasvatetaan kauppapaikka Yrityspörssin käyttöä ja tunnettuutta. Lisäksi projektiryhmä ylläpitää yhteistä - ei julkista- kauppalistaa yrityksistä, jotka eivät halua laittaa yritystään julkiseen myyntii.n

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

41684

Aloituspäivämäärä

31.03.2017

Loppumispäivämäärä

05.08.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt