Hanke
Kehittämishanke - 35407

Valokuituyhteyksien tarvekartoitus

Kymijoen Kyläkuitu Osk

31.08.2017 - 28.03.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kymijoen Kyläkuidun esiselvityshanke valokuituverkkorakentamisen laajentumismahdollisuudesta uusille kyläalueille. Esiselvitys tehdään Kouvolan kaupungin alueilla, jotka on rajattu Nopea Laajakaista - lain mukaisen hankerakentamisen ulkopuolelle. Alueilla ei ole olemassaolevaa valokuituverkkoa ja alueiden asukkailta on tullut yhteydenottoja, joissa on tuotu esiin tarvetta valokuituverkon rakentamiselle. Hankkeen tavoitteena on selvittää uusien kyläalueiden vakituisten asukkaiden, yritysten ja vapaa-ajan asukkaiden määrä ja tietoliikenneyhteyksien nykytila sekä tarve valokuituyhteyksien rakentamiseen. Kyläalueille joissa on tarvetta valokuituverkon rakentamiselle ja alueen asukkailla on riittävästi kiinnostusta valokuituliittymän hankkimiseen, laaditaan esisuunnitelma rakentamishankkeen kustannusten arvioimiseksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

35407

Aloituspäivämäärä

31.08.2017

Loppumispäivämäärä

28.03.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt