Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 98623

Vandring på Åland

Visit Åland rf

30.05.2019 - 27.02.2021

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Projekt 'Vandring på Åland' är baserat på ett helhetskoncept som arbetades fram under 2017/2018 i ett samarbete mellan Visit Åland och landskapets fastighetsverk. Syftet med konceptet var att fastställa gemensamma riktlinjer och åtgärder som kan appliceras på alla vandringsstigar och -leder på Åland. På detta sätt ges det en möjlighet att skapa en ny reseanledning på Åland med ett kvalitativt helhetsintryck. Konceptet är sammanställd i en digital manual och beskriver följande åtgärder: väg och -parkeringsskyltar, markeringsstolpar, informationsskyltar vid startplats, informationsskyltar längs med stig/led, rastplats, markering av stig/led, tryckt och -digitalt informationsmaterial inklusive en vandringskarta, fotografering samt förvaltning. Projekt 'Vandring på Åland' är ett samarbete mellan Visit Åland,12 kommuner och 22 vandringsstigar och- leder på Åland. Detta projekt fokuserar på att genomföra följande åtgärder: tydlig vägskyltning, informationsskylt vid startplats och markeringsstolpar, tryckt och -digitalt informationsmaterial, förbättring av fysisk tillgänglighet samt möjlighet till rastplats. Resultatet av projektet gynnar både lokalbefolkning och besökare utifrån i alla åldrar samt främjar hälsa och välmående. På Åland finns en stor variation av vandringsstigar och -leder, där var och en kan hitta sin favorit på basen av det geografiska läget, flora och fauna, sevärt och kultur, sträcka och svårighetsgrad. Målsättningen med projektet är att bättre synliggöra och digitalisera informationen för vandraren. Det ska vara lätt att hitta, förstå och vandra. Detta projekt är ett led i ett långsiktigt arbete med att bygga en reseanledning kring vandring på Åland och på så sätt stärka det gemensamma arbetet mot ett hållbart och bärkraftigt samhälle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Hankenumero

98623

Aloituspäivämäärä

30.05.2019

Loppumispäivämäärä

27.02.2021

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

19.2 Tuki Leader-hankkeelle

Toimenpiteen tyyppi

Leader, Ahvenanmaa

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödyllinen investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt