Hanke
Kehittämishanke - 26727

Vårt skärgårdshav

Finlands Öar rf, Suomen Saaret ry

30.04.2016 - 21.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Målsättningen med projektet är att utveckla ett koncept skräddarsytt för gäst- och besökshamnar, där målgruppen barn och unga får lära sig för havsmiljön, om Östersjön och om skärgården. Detta vill vi uppnå genom att erbjuda lek, spel och roliga praktiska uppgifter som får barnen intresserade av frågor kring havsmiljön. Vuxna får samtidigt ta del av aktuell information om Östersjöns tillstånd och om miljövänliga lösningar med fokus på båt- och stugliv. Projektets huvudman Finlands Öar r.f. anställer en projektledare för 6 månaders tid. Till projektledarens arbetsuppgifter hör att i samråd med samarbetspartners utforma ett koncept och ett fungerande program. Konceptet bör innehålla en historia som skapar en röd tråd mellan de deltagande öarna. Programmet bör bestå av olika teman och konkreta uppgifter kring dessa teman. En viktig del av projektledarens arbete i detta pilotprojekt blir att testa olika sätt att lära ut om miljöfrågor, samt välja de som bäst lämpar sig för denna omgivning. Det lokala engagemanget från varje ö är detta projekts särskilda styrka. Vi vill engagera skärgårdens invånare i arbetet dels för den egna byn och dels för Skärgårdshavets och Östersjöns framtid. Projektet kommer dels att resultera i moduler med information om Östersjöns tillstånd som senare kan tryckas t.ex. på en skylt i hamnen. Dessutom kommer man att skapa färdiga paket med lekar, spel, experiment och uppgifter för barn, som kan dras av en sommararbetare i en besöks- eller gästhamn. En viktig målsättning med projektet är samarbete mellan aktörer som på skilt håll sysslat med miljöfostran för barn med Östersjötema. Tillsammans har man mycket kunskap och material som kan användas i konceptutvecklingen. Samarbetsparter är Åbo Akademi, Byalagen och -föreningar på små öar med besökshamnar i Åbolands skärgård, Skärgårdshavets Biosfärområde, Håll skärgården ren r.f., Sydvästra Finlands avfallsservice, Luonto-liitto ry. och Natur och Miljö r.f.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

26727

Aloituspäivämäärä

30.04.2016

Loppumispäivämäärä

21.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt