Hanke
Kehittämishanke - 38695

Vauhtia Etelä- ja Länsi-Lapin vieraslajeille

Lapin Maa- ja kotitalousnaiset ry

01.04.2017 - 25.06.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Lapin maa- ja kotitalousnaiset toteuttavat Peräpohjolan Leader ry:n ja Outokaira tuottamhan ry:n toiminta-alueella hankkeen, jolla edistetään tämän alueen kylien maaseutumaiseman säilyttämistä ja suojelua. Alueen maaseutumaiseman säilymistä edistetään ja suojellaan kertomalla alueen asukkaille ja muille toimijoille kuten kylien yhdistyksille ja yrityksille maisemaa uhkaavista vieraslajeista. Hankkeessa toteutetaan myös käytännön toimenpiteitä torjumalla ja hävittämällä jo olemassa olevia vieraslajien esiintymäkohteita yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 tuella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

38695

Aloituspäivämäärä

01.04.2017

Loppumispäivämäärä

25.06.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Alueiden välinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt