Hanke
Kehittämishanke - 120268

Veistäen

Maaseudun Sivistysliiton Vaara-Karjalan kulttuuriyhdistys ry

31.01.2020 - 20.04.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on saada Pohjois-Karjalan alueelle laajempi veistotapahtumien ja villiruokateemainen yhteistyöverkosta. Sen toteuttamiseksi hankeaikana laaditaan hankesuunnitelma, jonka pohjalta kehitetään veisto- ja villiruokatapahtumista maakunnallista brändiä. Hankkeessa tehdään kaksi opintomatkaa saksankieliseen Eurooppaan. Hankkeessa selvitetään, miten organisoidaan eri veistotapahtumia ja niiden oheistapahtumia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

120268

Aloituspäivämäärä

31.01.2020

Loppumispäivämäärä

20.04.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt