Hanke
Investointihanke - 282772

Vesiosuuskunnan huoltovarmuuden parantaminen

Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunta

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Pohjois-Tuusniemen vesiosuuskunta varautuu kansallisen vesihuoltouudistuksen haasteisiin. Hankkeella on tarkoitus parantaa huoltovarmuutta kolmella toimenpiteellä, jotka auttavat riskien hallinnassa, riskien estämisessä ja toteutuneen riskien havaitsemisessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

282772

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Vesihuoltoinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt