Hanke
Investointihanke - 256943

Vesiosuuskunnan pumppaamon saneeraus

Pasalan vesiosuuskunta

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Pasalan vesisosuuskunnan varastokontin katon teko ja pumppaamoon automaatiaggregaatin hankinta. Osuuskunta on hankkinut varastokontin jossa säilytetään vesiputkia, sulkuja, liittimiä ym tarpeellisia tarvikkeita mahdollisten putkirikkojen pikaisen korjaamisen mahdollistamiseksi. Varastoon on tarve tehdä katto että em tarvikkeet saadaan asianmukaisesti varastoitua. Osuuskunnan pumppaamoon on terve hankkia automaattiaggregaatti jotta häiriötön vedenjakelu saadaan turvattua sähkökatkojen varalta. Lyhytaikainenkin sähkökatko aiheuttaa paineen alenemisen ja varsin nopeasti vedenjakelun loppumisen. Osuuskunnalla on jäseniä 152 ja vesilinjaston pituus on 60035 metriä. Osuuskunnan jäseninä on 3 suurta maatilaa joissa on yhteensä yli 500 nautaa. Jo pelkkä paineen aleneminen aiheuttaa häiriöitä ja vikailmoituksia automaateissa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

256943

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Vesihuoltoinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt