Hanke
Kehittämishanke - 48204

VIESTINTÄ MAASEUDUN PIENYRITTÄJÄN VAHVUUDEKSI – VIPU-yritysryhmähanke

ProAgria Etelä-Suomi ry

31.05.2017 - 31.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Käytännön kokemusten kautta mm. Yhteistyöllä Kilpailukykyä ja Osta tilalta 10.6.2016-hankkeiden merkeissä on tullut uutta ja tarkempaa tietoa maaseudun pienyritysten osaamisesta tiedotuksen ja mm. sähköisen viestinnän saralla. Heiltä puuttuu osaamista, työvälineitä ja uskallusta käyttää eri tapoja paremman taloudellisen tuloksen tekemiseksi. Tässä hankkeessa on koottu ryhmä pienyrityksiä valmentautumaan asiantuntijoiden johdolla ja opastuksella viestinnän mahdollisuuksiin, työvälineisiin ja erilaisiin tapoihin hyödyntää niitä omassa toiminnassaan. Hankkeessa pieniä yrityksiä opastetaan toimimaan yhdessä ja myös itsenäisesti ottamaan selvää ja testaamaan sosiaalisen median välineitä oman toimintansa kehittämisessä. Hankkeen aikana pienyrittäjiä innostetaan yhteistyöhön ja valmennetaan heitä kohtaamaan asiakkaita kiinnostavilla yhteistyön tuloksilla mm. Osta tilalta-päivän yhteydessä. Hanke tekee yhteistyötä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa pienyrittäjien hyödyksi. Tuloksena syntyy osaavampia ja rohkeampia pienyrittäjiä, jotka hallitsevat paremmin viestinnän välineitä omassa toiminnassaan ja näkevät myös yhteistyön voiman viestinnässä. Tuloksena syntyy myös konkreettisia yhteisviestinnän tuloksia esim. Osta tilalta-päivän yhteydessä. Hankkeen kesto 1.6.2017 - 30.6.2018

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

48204

Aloituspäivämäärä

31.05.2017

Loppumispäivämäärä

31.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.4 Elintarvikkeiden lyhyet toimitusketjut

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt