Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 186017

Viihtyisämpi – monipuolinen Honkavuori

Lamminahon Ahto ry

01.05.2022 - 30.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Honkavuoren luonto- ja liikuntakeskusta on kehitetty Pyhäjärvellä pitkäjänteisesti vuosien ajan. Uuden hankkeen avulla kehitystyö jatkuu edelleen. Tavoitteena on monipuolistaa alueen käyttöä ympärivuotiseksi. Talviolosuhteet ovat jo hyvällä tasolla, mutta kesäkäytön osalta alue vaatii edelleen kehittämistä. Uuteen hankkeeseen sisältyy kuusi eri kehityskohdetta: 1. Maastopyöräilyreitistön rakentaminen. Pyhäjärvellä on pitkään toivottu maastopyöräilyyn riittävän tasokasta ja vaihtelevaa reittiä. Honkavuoren alueelle se on mahdollista rakentaa käytettävissä olevan kivituhkan avulla. Erittely kustannuksista talousarviossa. 2. Mönkijän hankkiminen lisävarusteineen. Honkavuoren kunnossapitotöiden helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi hankitaan mönkijä lisävarusteineen (telat talvikäyttöön, kärry kuljettamiseen jne.) Erittely kustannuksista talousarviossa. 3. Frisbeegolfradan kunnostaminen ja jatkaminen. Olemassa olevaa rataa kunnostetaan ja jatketaan täysimittaiseksi radaksi. Edellyttää kuuden uuden korin ja heittoalustan sekä kylttien hankkimista ja lisäksi reittien pohjustusta olemassa olevalla kivituhkalla.. Erittely kustannuksista talousarviossa. 4 .Opastekylttien uusiminen kunto- ja hiihtoradalle, maastopyöräreitille ja frisbeeradalle. Alueella on paljon polkuja ja risteyksiä, joten vaara eksymiselle on olemassa. Erittely kustannuksista talousarviossa. 5. Honkavuoren Hiisituvan lämmitysjärjestelmän muuttamienen öljylämmityksestä maalämpöön. Muutos on elintärkeä yhdistykselle taloudellisesti öljyn hinnan vuoksi sekä ympäristöllisesti fossiilisen polttoaineen käytön lopettamisen vuoksi. Erittely kustannuksista talousarviossa. 6. Maisemointityöt. Yleisen siisteyden ja viihtyisyydensyydn vuoksi alueen yleisilmettä tulee kohentaa siistimällä ympäristöä. Erittely kustannuksista talousarviossa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

186017

Aloituspäivämäärä

01.05.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt