Hanke
Kehittämishanke - 266719

VIRTA-Vireyttä ja toimintaa alueelle

Pohjois-Karjalan Liikunta ry

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kehittämishankkeen tarkoituksena on edistää urheiluseurojen ja muiden liikuntaa tarjoavien yhdistysten toimintaa, osaamista, yhteistyötä ja liikuntapalveluita Keski-Karjalan Leaderin toiminta-alueella ja täten lisätä sen toimintakuntien (Kitee, Tohmajärvi, Rääkkylä) elinvoimaisuutta lisääntyneen toiminnan kautta. Hanke kohdistuu kahden vuoden aikana noin 20 liikunta- ja urheiluseuraan ja muuhun paikalliseen vapaaehtoistoimintaan perustuvaa liikuntaa järjestävään yhteisöön (esim. kyläyhdistykset, kansanterveysjärjestöt, 4H), joilla on halua verkostoitua hankkeen kautta yhteiseen toiminnan suunnitteluun. Kukin mukaan tuleva seura tai yhdistys saa hankkeen kummankin toimintavuoden aikana 3-4 seura/yhdistyskonsultointia (á 3h), kuntakohtaisia seurojen yhteiskoulutuksia sekä yhdistyksen pitkäjänteistä toimintaa jatkossa avustavan, hankkeen aikana yhdessä laaditun kehittämissuunnitelman. Lisäksi mukana olevat seurat ja yhdistykset saavat näkyvyyttä toiminnalleen hankkeessa toteutettavien alue- ja kuntakohtaisten liikunnallisten tapahtumien avulla. Seurojen ja yhdistysten konsultoinnissa hyödynnetään perinteisten vierailukäyntien lisäksi myös etäyhteyksiä ja digitaalisia työvälineitä. Yhteensä kukin seura saa apua ja opastusta hankkeesta noin 30–40 tuntia/vuosi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

266719

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt