Hanke
Kehittämishanke - 210944

Virtaa ja elinvoimaa Ylä-Karjalaan – Jatkohanke

Pohjois-Karjalan Liikunta ry

31.10.2022 - 30.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Virtaa ja elinvoimaa Ylä-Karjalaan (VIRE Ylä-Karjala) -kehittämishankkeen tarkoituksena on edistää liikunta- ja urheiluseurojen toimintaa, osaamista, yhteistyötä ja liikuntapalveluita Vaara-Karjalan Leaderin toiminta-alueella ja kohentaa sen lähikuntien (Lieksa, Nurmes, Juuka) elinvoimaisuutta lisääntyneen toiminnan kautta. Hanke kohdistuu kahden vuoden aikana noin 20-30 liikunta- ja urheiluseuraan, joilla on halua verkostoitua hankkeen kautta yhteiseen toiminnan suunnitteluun esim. paikallistapahtumien osalta. Näitä kunta- ja paikallistapahtumia järjestetään hankkeessa yhteensä noin 10 kappaletta. Hankkeessa järjestetään vuoden aikana myös 2 kuntakohtaista kaikille paikallisille seuroille ja yhdistyksille avointa yhteiskoulutusta (á 3h). Hankkeessa toteutetaan kahden vuoden aikana seurakohtaisia kehittämisprosesseja. Tähän kehittämisprosessiin mukaan tuleva seura saa 3-4 hankekoordinaattorin seurakäyntiä (á 3h). Hankekoordinaattorin seurakäynneillä työstetään ja viedään eteenpäin seurojen tärkeimmiksi kokemia kehittämisasioita. Kehittämisprosessien tuotoksena syntyy uusia työkaluja ja/tai toimintatapoja seurojen jatkokäyttöön, esim. toimintakäsikirja, uusi tapahtumatuote, seuran sisäinen toimintamalli tms. Koulutuksissa ja seurakonsultoinneissa hyödynnetään lisäksi myös uusia digitaalisia toimintatapoja ja työkaluja vastaamaan koronaepidemian tuomiin lisähaasteisiin. Hankkeen antamat suorat tukitoimenpiteet (kehittämisprosessit, koulutukset ja tapahtumasuunnittelut) ovat yksittäistä seuraa kohden noin 30 tuntia. Näiden toimintojen suunnitteluun ja työstöön on lisäksi suunniteltu menevän vähintään sama määrä aikaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

210944

Aloituspäivämäärä

31.10.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt