Hanke
Kehittämishanke - 74612

VirtuaaliPosio

Posion kunta

31.08.2018 - 24.04.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa rakennetaan digitaalinen seinätön Posio ja museo, jossa esitellään paikallista rakennusperintöä, kulttuurihistoriaa ja perinteikkäitä luontokohteita, kyläympäristöä ja henkilöitä. Virtuaaliseen Posioon voi netin kautta kuka tahansa tutustua aikaan ja paikkaan katsomatta. Tarkoitus on herätellä Posion jokainen kylä hankkeen avulla. Jokaiseen kylään nimetään yhdyshenkilö, joka kokoaa kyläläisiä ja yhdistyksiä avaamaan "arkistojaan" ja toimii samalla yhteyshenkilönä. Sisällöntuottajat ja talkoolaiset keräävät ja tallentavat yhteisöllistä muistia kuvin, äänittein ja tekstein, sekä hyödyntävät jo eri muodoissa olemassa olevaa materiaalia. Vuosi 2018 on eurooppalainen kulttuuriperinnön juhlavuosi, jonka kunniaksi hanke käynnistetään.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

74612

Aloituspäivämäärä

31.08.2018

Loppumispäivämäärä

24.04.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt