Hanke
Kehittämishanke - 34012

VISU – Liiketoimintaa lämmöstä

Thermopolis Oy

28.02.2017 - 03.01.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on edistää vähähiilisyyttä ja torjua ilmastonmuutosta lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Hankkeella lisätään alueen kansainvälistä tutkimus- ja hanketoimintaa, kehitetään kansainvälistä osaamista ja luodaan uusia kv-yhteistyöverkostoja. Ydintavoitteena on lämpöyrittäjäliiketoiminnan ja metsäenergian hyödyntämisen tiedonvaihto ja yhteistyön kehittäminen Suomen ja Viron välillä. Virossa toteutetaan sisarhanke, jonka osapuolina toimivat Yhdistyneet metsänomistajat ja Viron maatalousyliopisto sekä Moosten ja Köpun kunnat. Viron hanke toteutetaan Pölvamaan ja Viljandin maakuntien alueella. Viron ja Suomen osapuolten tehtävät ja vastuut on sovittu aiesopimuksella. Hanketta toteutetaan muun muassa mallienergiakatselmoinneilla, lämpöyrittäjäkohteiden kartoituksilla ja pilotoinneilla, järjestämällä teemapäiviä, seminaareja ja opintomatkoja sekä osallistumalla messuille omalla osastolla. Toteutus sisältää molemminpuolista tiedonvaihtoa lämpöyrittäjäliiketoiminnasta, energiansäästöstä, energiatehokkuudesta, kohdemaiden energiasäädöksistä sekä energiatehokkaasta korjausrakentamisesta. Lisäksi hankkeessa välitetään tietoa lämpöyrittäjäliiketoimintaan liittyvistä kiertotalouden ja työturvallisuuden näkökohdista ja vaihdetaan tutkimuksellista tietoa Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Tarton maatalousyliopiston välillä metsäenergian tuotannosta ja käytöstä. Hankkeen ensisijaiseen kohderyhmään kuuluvat maa- ja metsätalouden harjoittajat, teollisuusyritykset, kunnat, muut metsäenergia-alan toimijat, oppilaitokset, neuvontajärjestöt sekä viime kädessä yksittäiset kansalaiset Suomessa ja Virossa. Hankkeen tuloksia voivat hyödyntää myös lämpöyrittäjät, metsäenergia-alan koneyrittäjät sekä laitevalmistajat. Toissijaisena kohderyhmänä ovat myös muut Itämeren ja Itä-Euroopan maat. Hanke toteutetaan yhteistyössä Thermopolis Oy:n, Suomen metsäkeskuksen ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy:n kesken 1.3.2017-28.2.2020.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

34012

Aloituspäivämäärä

28.02.2017

Loppumispäivämäärä

03.01.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.5 Energian säästöä ja ympäristön tilaa parantavat menetelmät

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Kansainvälinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt