Hanke
Kehittämishanke - 212077

Vuojoen Kartanon luonto -ja kulttuuripolku

Vuojokisäätiö sr

30.09.2022 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen aikana konseptoidaan luonto- ja kulttuuripolku Vuojoen Kartanon puisto- ja luontoalueelle. Hankkeessa kootaan arvokasta luonto- ja kulttuuriperintöön liittyvää erityistietoa verkostoituen paikallisten toimijoiden, yritysten ja oppilaitosten kanssa, ja luodaan suuntaviivat polun tarjoamaan sisältöön ennen varsinaista polkuinvestointia. KartanoPolku -hankkeella halutaan edistää alueen syvempää tuntemusta, tukea kunnan kultturikasvatussuunnitelmaa, luoda matalankynnyksen elämyksellinen luontopolku kaikkien ulottuville ja edistää yksilöiden ja eri ryhmien hyvinvointia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

212077

Aloituspäivämäärä

30.09.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt