Hanke
Kehittämishanke - 260520

WoodCircles – Kestävää kasvua

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

- 29.06.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Tavoitteena on Suomen metsäkeskuksen hallinnoimana toteuttaa puutuotealan yritysten tuottavuuden parantaminen ja vihreän siirtymän vahvistaminen digitaalisten ratkaisujen ja palveluiden hyödyntämisen kautta tuotannossa, tuotekehityksessä sekä markkinoinnissa sekä näihin liittyvissä toimenpiteissä. Näillä yritystoiminnan osa-alueilla lisätään tuotteen elinkaaren ohjausvaikutusta liiketoiminnan prosessien suunnittelussa ja toteutuksessa. Toimenpiteillä edistetään vihreän siirtymän tavoitteiden toteutumista valtakunnallisesti merkittävällä toimialalla. Hankkeen toimenpiteillä tavoitellaan konkreettisia rakenteellisia muutoksia yritysten toimintaan ja siten vahvistetaan puuta jalostavien yritysten merkitystä alueiden ihmisten työllistämisessä ja alueiden kestävän elinvoiman turvaamisessa. Hankkeessa tehtävät toimenpiteet ovat tarkoitus olla myös esimerkkinä muiden toimialojen vihreän siirtymän tavoitteissa. Päätavoitteena on pienentää puutuotealan yritysten hiilijalanjälkeä sekä kehittää ja sopeuttaa yritysten kokonaisvaltaista toiminnanohjausta vihreän siirtymän ehdoilla siten, että tuotteen elinkaari ohjaa yhä enemmän liiketoiminta prosessien suunnittelua, seurantaa ja toimeenpanoa. Tuotteen elinkaari lähtöinen liiketoiminnan suunnittelu pystyy parhaiten vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuvaan nopeaan muutokseen, jonka ilmastonmuutos tulee aiheuttamaan toimialalle. Hankkeen toimenpiteiden tarkoituksena on saada toimialan yrityksille työvälineet ja osaamista pitkäkestoiseen toiminnan suunnitteluun, jolla voidaan hallita ja kehittää yritysten valmistautumista kohti kestävää ilmastokestävää taloutta. Hankkeen päätavoitteet edistävät puun käyttöä rakentamisessa sekä kilpailukykyä kotimarkkinoilla ja viennissä. Puurakentamisen lisäämisellä edistetään hiilen sitomista pitkäkestoisiin rakentamisen tuotteisiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

260520

Loppumispäivämäärä

29.06.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke

Hankeluonne

Valtakunnallinen hanke

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt