Hanke
Kehittämishanke - 26949

Yhdistysneuvola

Leader Satasilta ry

01.05.2016 - 26.06.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Yhdistysneuvola -hankkeen päätavoitteena on tarjota yhdistyksille ja yhdistystoimijoille Leaderin perusolemuksen mukaisesti toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta yhdistystoiminnan haasteisiin ja kehittämistarpeisiin. Yhdistysneuvolassa kehitetään yhdistysten toimintatapoja, lisätään yhdistystoiminnan osaamista, työskennellään jäsenistön aktivoimiseksi, etsitään ulkopuolisia rahoitusmahdollisuuksia, kehitetään yhteistyötä paikallistoimijoiden kesken, suunnitellaan tarpeen mukaan yhdistyksen sukupolvenvaihdosta sekä hankitaan osaamista tapahtuman järjestämisestä, viestinnästä tai markkinoinnista. Yhdistykset suunnittelevat juuri heille soveltuvat palvelukokonaisuudet yhdessä hankeneuvojan kanssa. Palvelukokonaisuuksia kutsutaan klinikoiksi, joista yhdistykset voivat valita

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

26949

Aloituspäivämäärä

01.05.2016

Loppumispäivämäärä

26.06.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt