Hanke
Kehittämishanke - 85201

Yhteisellä asialla

Karjalohjan Kylätalo ry, Karislojo Byagård rf

31.12.2018 - 10.11.2021

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Karjalohjan Kylätalo ry on lohjalainen, vuonna 2015 perustettu yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on elävöittää Karjalohjan seutua ja ylläpitää kylätaloa, joka tarjoaa matalan kynnyksen kokoontumis- ja harrastuspaikan alueen asukkaille. Yleishyödyllisen Leader investointihankkeen avulla Kylätalo Kehrän yhteisiä tiloja on saneerattu ja muokattu yleisiä kokous- ja harrastustarpeita vastaaviksi. Yhdistyksellä on noin 70 jäsentä. "Yhteisellä asialla" on kehittämishanke, jonka turvin pyritään solmimaan kattava yhteistyöverkosto ja vakiinnuttamaan Kylätalo Kehrän toimintakulttuuri. Tavoitteena on saada uusia tahoja sitoutumaan toiminnan järjestämiseen kylätalossa. Hankkeessa 1. tehdään kartoitus alueen harrastus-, virike- ja yhteistoiminnan sekä tapahtumien tarpeesta ja jo tarjolla olevista vaihtoehdoista, 2. laaditaan tarpeen pohjalta suunnitelma toiminnan järjestämiseksi, 3. solmitaan yhteistyökontakteja ja verkostoidutaan niiden tahojen kanssa, joilla on mahdollisuus toteuttaa tai kehittää toivottua toimintaa sekä 4. luodaan yhdessä työkaluja viestinnän ja yhteistoiminnan kehittämiseksi sekä tuetaan yhteistyötahoja uusien toimintamallien käyttöönotossa. Lisäksi Kylätalo ry:n hallinnollista vastuuta pyritään jakamaan paikallisten yhdistysten kesken. Hanke toteutetaan yhteistyössä Karjalohjan aluetoimikunnan kanssa, ja sen kesto on 18kk. Hankkeelle palkataan yksi osa-aikainen työntekijä (50%), joka tekee tiivistä yhteistyötä yhdistyksen hallituksen, aluetoimikunnan ja jo olemassa olevien sekä uusien yhteistyökumppanien kanssa. Hankkeen omarahoitusosuus katetaan osittain vastikkeettomalla työllä. Onnistuessaan hanke lisää asukkaiden vaikuttamis-, harrastus-, osallisuus- ja yhteistoimintamahdollisuuksia paikallisesti sekä turvaa kylätalon toiminnan jatkumisen myös hankkeen jälkeen. Hyvin suunniteltu ja toteutuettu hanke on myös hyvänä esimerkkinä muille vastaaville toimijoille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

85201

Aloituspäivämäärä

31.12.2018

Loppumispäivämäärä

10.11.2021

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt