Hanke
Kehittämishanke - 22092

Yhteistä kasvua Vuokatin matkailuun Keski-Euroopasta

Kainuun Etu Oy

30.06.2016 - 04.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankeeseen osallistuvat yritykset ovat Vuokatin matkailualueella toimivat Vuokatti Safaris Oy, Vuokatinmaa Oy ja Kainuun Lomaklubi Oy (= Hotelli Vuokatti). Vuokatti Safaris Oy on alueen suurin ohjelmapalveluyritys ja Vuokatinmaa Oy ja Hotelli Vuokatti tuottavat majoitus- ja ravitsemispalveluja. Yritykset ovat aloittaneet syksyllä 2015 yhteisen koeluonteisen markkinoinnin ja myynnin edistämistyön valikoiduilla EU-alueen markkinoilla. Yritysten yhteistoiminta on tullut siihen vaiheeseen, että jatkotoiminnan turvaaminen, saavuttujen tulosten hyödyntäminen ja tuloksia tuottava tuotekehitystyö vaativat uudenlaisia sekä henkisiä että taloudellisia resursseja. Hankkeen tavoitteena on kansainväliset matkanjärjestäjäkontaktit, niiden hyödyntäminen ja uusien potentiaalisten jälleenmyyjien löytäminen. Hankkeen alakohtaiset tavoitteet : 1. Löytää Vuokatin alueesta ja ko. yrityksen palveluista kiinnostuneita kansainvälisiä matkanjärjestäjiä. 2. Kartoittaa matkanjärjestäjien tarpeet ja nykyisten tuotteiden soveltuvuus ko. jälleenmyyjille. 3. Saada jatkuvaa palautetta jälleenmyyjiltä, mikä ohjaa yrityksissä tehtävää tuotekehitystyötä. 4. Tehdä tuotekehitystyötä asiakkaiden (matkanjärjestäjä/loppukuluttaja) tarpeiden mukaisesti. 5. Tutustuttaa jälleenmyyjät ko. yritysten tuotetarjontaan. 6. Luoda kansainvälisille markkinoille soveltuvat korkeatasoiset viestintävälineet (internet, some jne¿) 7. Ylläpitää tiiviitä kontakteja jälleenmyyjiin. 8. Rakentaa kansainvälisen matkanjärjestäjäkaupan oma seurantamalli, jossa seurataan yksityiskohtaisesti mm. toteutuneita asiakasmääriä, asiakastyytyväisyyttä ja tuotekohtaista tuottavuutta. 9. Tiivistää kolmen yrityksen välistä yhteistyötä tuotekehitystyössä

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

22092

Aloituspäivämäärä

30.06.2016

Loppumispäivämäärä

04.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt