Hanke
Kehittämishanke - 17226

Yhteistyö on voimaa Luvialla

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piiri ry

30.06.2015 - 01.03.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Yhteistyö on voimaa Luvialla -hankkeella haetaan ratkaisua nuorten kokoontumistilan ja nuoria aktivoivan toiminnan puuttumiseen Luvialla. Puute näkyy mm. lisääntyneenä ilkivaltana. Viimeisen kahden vuoden aikana nuorista koostunut porukka on hajottanut Kuljun kyläyhdistyksen laavua, talojen ikkunoita, leikkipuiston wc-rakennuksen ikkunat, sekä häirinneet kirjaston ja kaupan kulmalla ihmisiä ja aiheuttaneet häiriötä. Luvialla toimivat järjestöt ja muut tekijät haluavat osallistaa nuoret itse suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa, jolla kuvattua ilkivaltaa voitaisiin vähentää. Yhteistyö on voimaa Luvialla -hankkeen tarkoituksena on rakentaa nuorille oma kokoontumispaikka (työnimi: Katos) keskustan läheisyyteen. Idea Katokseen on saatu nuorilta itseltään. Hankkeen päätarkoitus on aikaansaada ja tukea nuorten osallistamista yhteisen hyvän tekemiseen kunnassa. Hankkeen toteutuksesta vastaa MLL:n Luvian paikallisyhdistyksen vapaaehtoiset, joille MLL:n Satakunnan piiri tuo tueksi nuorisotyön osaamisen (mm. osallistavat työ-menetelmät ja verkostot) sekä hankehallinnoinnin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

17226

Aloituspäivämäärä

30.06.2015

Loppumispäivämäärä

01.03.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt