Hanke
Kehittämishanke - 8793

Yksityistiet- Hallinnon, kunnossapidon ja perusparantamisen tehostaminen

Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2015 - 30.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Yksityistiet muodostavat huomattavan osan haja-asutusalueen tieverkosta. Haja-asutusalueella yhteiskunnan muutostarpeet ja vaatimukset ovat johtaneet siihen, että lähes kaikki kiinteät palvelut haetaan kuntakeskuksista. Tästä johtuen myös yksityisteiden tulisi täyttä tyydyttävästi liikenteelliset vaatimukset. Puuhuollon kuljetukset sekä loma-asutuksen lisääntyminen vaativat myös kunnossa olevan yksityistieverkoston. Yhteiskunnan avustuksilla on ollut suuri merkitys yksityisteiden rakenteellisen kunnon säilymiseen. Valitettavasti yksityisteiden yhteiskunnalliset avustukset ovat vähentymässä, josta seuraa suuria haasteita tieverkon liikennöitävyyden turvaamisessa. Maaseudun yksityistieverkko pidetään jatkossakin yllä pääasiassa tieosakkaiden toimesta. Kuntien ja valtion jatkuvasti niukkenevat avustukset pystyvät korvaamaan vain osan yksityisteiden tienpidon kustannuksista. Tärkeää olisikin välittää tiekunnille asiantuntevaa opastusta tien hoidosta ja perusparantamisesta. Tiekuntien toimielimiä kouluttamalla ja opastamalla voidaan niiden hallintoa selkeyttää. Tiekuntia järkevästi yhdistämällä voidaan hallintoa keventää ja tienpitoa järkeistää. Hankkeessa koulutetaan tiekuntien toimihenkilöitä tiedonvälitystapahtumissa yksityisteiden hallinnosta, kunnossapidosta ja perusparantamisesta. Lisäksi kuntien virka- ja luottamusmiehiä koulutetaan yksityistieasioissa. Tiekuntien osakkaita neuvotaan ja opastetaan hoitamaan tiekuntiensa asioita siten, että he pystyvät hoitamaan hallintonsa yksityistielain- ja asetuksen mukaisesti. Lisäksi heitä neuvotaan ja opastetaan tiekuntia avustusten sekä tukien hakemisessa ja niiden käytöstä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

8793

Aloituspäivämäärä

31.12.2015

Loppumispäivämäärä

30.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt