Hanke
Investointihanke - 268123

Yläneen kotiseutumuseon konevaraston kunnostaminen

Yläneen Kotiseutuyhdistys r.y.

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen toteuttaja on Yläneen kotiseutuyhdistys r.y. Yhdistys ylläpitää kunnalta vuokratulla tontilla vuonna 1960 perustettua kotiseutumuseota Liisankatu 13:ssa Yläneellä. Maataloudessa käytetyt työkoneet kuten traktorit ja puimuri, maamoottorit ja puimakone sekä hevosvetokauden työvälineet on sijoitettu vanhaan Tuokon tilalta siirrettyyn suuliin. Suulin kunto on heikentynyt ja rakenteet painuneet niin, että suuli jouduttiin turvallisuussyistä sulkemaan yleisöltä kaksi vuotta sitten. Hankkeessa suulin kantavat rakenteet oikaistaan ja perustuksia vahvistetaan sekä vaihdetaan lahonneet kantavat hirret uusiin. Vesikatto vaihdetaan peltiin, mihin on saatu maakuntamuseon lupa. Tarkoitus on avata museosuuli jälleen kävijöille. Samalla varmistetaan arvokkaan esineistön säilymistä tuleville polville. Museossa käy vuosittain noin 4000 vierasta ja lisäksi se toimii muun muassa läheisen yhtenäiskoulun oppimispaikkana. Työmaa on tarkoitus käynnistää keväällä 2024 ja valmista pitäisi olla kesän loppuun mennessä. Työ tehdään suurelta osin talkoilla, mikä osaltaan vahvistaa paikallista identiteettiä ja yhteisöllisyyttä. Hanke toteutetaan matalan kynnyksen ajatuksin, jolloin jokainen seudun asukas voi tulla omalla panoksellaan avuksi suulin korjaamiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

268123

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt