Hanke
Investointihanke - 278108

Ympäristön hoidon monitoimilautan hankinta

MeriHamina ry

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankitaan monitoimilautta ympäristön hoitoon sekä luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Hankkeen tavoitteena on hankkia yhdistykselle vesistön- ja ympäristönhoidon monitoimilautta. Lauttaa käytetään MeriHamina ry:n toteuttamissa vesistönkunnostus ja -hoitotoimenpiteissä sekä varaudutaan tukemaan muita viranomaisia öljyntorjunnassa öljyvahingon tai -onnettomuuden jälkihoidossa. Lisäksi hanke tukee Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu, XAMK:n öljyntorjuntavälineiden kehitystyötä toimimalla välineiden testauslauttana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

278108

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ulompi kaupunkialue

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Yleishyödylliset luonnonvarainvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Yleishyödylliset ympäristö- ja ilmastoinvestoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset investoinnit luonnonvarojen kestävään hoitoon

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO5

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt